AVUSTURALYA VİZESİ
AVUSTRALYA VİZESİ

TURİSTİK VİZE

· Avustralya Vize Başvuru Formu

· Pasaport


Avustralya Turistik Vize başvurusu için kullanılan pasaportta aranan şartlar; Avustralya seyahatinden dönüş tarihi sonrası en az 6 ay geçerlilik süresine sahip olmalıdır. Pasaporta vize basılabilmesi için en az 2 boş sayfanın bulunması gereklidir. 10 yıldan eski tarihe sahip olmamalıdır.

Pasapotun aslı ve kimlik sayfasının fotokopisi birlikte sunulmalıdır.

Varsa, daha önceki seyahatlere ait başka ülkelerin vize etiketlerinin ve giriş-çıkış damgalarının fotokopileri.

· Biometrik Fotoğraf

Avustralya Turistik Vize başvurusu için gerekli olan biometrik fotoğrafın standartları; 2 adet, 35 x 45 mm ölçülerinde, güncel çekilmiş, arka fonu krem veya gri renkli olması gereklidir. Fotoğrafta, başın saçın üst bölümünden boyna kadar olan bütün kısmı görünmeli ve tepeden çeneye kadar baş 29 mm x 34 mm aralığına uygun şekilde konumlanmalıdır. Başın duruşu, bakış yönünün kameraya dönük ve mimiksiz oluşu fotoğrafın geçerliliği için çok önemlidir.

Dini sebepler haricinde başı örten şapka, bere gibi aksesuarlar kullanılmamalı, yüz hatlarının tamamı başörtüsü tarafından gölgelenmeyecek şekilde görünür olmalıdır.

· Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Avustralya Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile bireylerini ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği. Orijinal ve noter tasdikli. Kişilerin olayları bölümünde düşünceler kısmı ile beraber.

· Finansal Durumu Gösterir Belgeler

Avustralya Konsolosluğu/Elçiliği, Avustralya seyahat masrafları karşılığı bakiyenin banka hesabında teminat olarak; başvuru sahibinin şahsi banka hesabında Euro/TL veya USD karşılığını görmelidir.

Avustralya Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır.

Avustralya Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır.

Ayrıca, Avustralya Turist Vizesi işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır.

· Mesleki Duruma İlişkin Belgeler

Avustralya Turist Vizesi başvuru işlemlerinde bulunan kimselerin bağlı bulundukları Kurum/Şirket çalıştıklarını gösterir belgeler; SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü

· Avustralya Turist Vizesi için başvuru sahibi Çalışan ise; Kurum/Şirket yetkilisi tarafından, antetli kağıda, Görev Belgesi veya İşveren Yazısı- görevi, izin süresi ve işe devam taahhüdünü içermelidir. Belgede, şirketin iletişim bilgileri, yetkili kişinin isim ve pozisyonu, imzası ve kaşesi ile birlikte hazırlanmalıdır.

· Avustralya Turist Vizesi için başvuru sahibi Şirket Sahibi ise; Şirketinin antetli kağıdına, şirketinin faaliyet bilgileri içeren, seyahat amacını ve şirketteki pozisyonunu anlatan bir dilekçe olmalıdır. İmza ve kaşeli.

· Avustralya Turist Vizesi için başvuru sahibi Öğrenci İse; Güncel tarihli Öğrenci Belgesi aslı. Avustralya seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir dilekçe alınmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da dilekçeye eklenmelidir. Öğrenci reşit değil ise; 3. şahısla veya okulla Avustralya’ya seyahat ediyorsa; anne ve babadan noter tasdikli İzin Belgesi (Muvafakatname). Avustralya’da kalacakları yeri ve destek vermeyi garantileyen Avustralyalı veliden mektup.

· Avustralya Turistik Vize için başvuru sahibi Çiftçi ise; Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi

· Avustralya Turistik Vize için başvuru sahibi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise;mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir.

· Avustralya Turist Vizesi için başvuru sahibi Emekli ise; son 3 aylık emekli maaş hesap dökümü ve emeklilik belgesini birlikte sunmalıdır.

· Avustralya Turistik Vize işlemi için başvuru sahibinin veya sponsor olan kişinin bağlı bulunduğu şirkete ait kurumsal kimliğini belgeleyen evraklar:

Vergi Levhası - şirketin son yıla ait vergi bilgilerini beyan eden bu evrak sunulmalıdır.

Ticaret Odası Kaydı- (3 aydan eski tarihli belgeler kabul edilmemektedir)

TİCARİ VİZE

· Avustralya Vize Başvuru Formu

· Pasaport


Avustralya Ticari / İş Ziyareti Vize başvurusu için kullanılan pasaportta aranan şartlar; Avustralya seyahatinden dönüş tarihi sonrası en az 6 ay geçerlilik süresine sahip olmalıdır. Pasaporta vize basılabilmesi için en az 2 boş sayfanın bulunması gereklidir. 10 yıldan eski tarihe sahip olmamalıdır.

Pasaportun aslının yanısıra hüviyet-eşkal sayfaları, temdit sayfaları ve pasaportta bulunan vize sayfalarının fotokopileri birlikte sunulmalıdır.

· Biometrik Fotoğraf

Avustralya Ticari Vize başvurusu için gerekli olan biometrik fotoğrafın standartları; 2 adet, 35 x 45 mm ölçülerinde, güncel çekilmiş, arka fonu krem veya gri renkli olması gereklidir. Fotoğrafın arkasına isim-soyad yazılmalıdır. Fotoğrafta, başın saçın üst bölümünden boyna kadar olan bütün kısmı görünmeli ve tepeden çeneye kadar baş 29 mm x 34 mm aralığına uygun şekilde konumlanmalıdır.

Başın duruşu, bakış yönünün kameraya dönük ve mimiksiz oluşu fotoğrafın geçerliliği için çok önemlidir.

Dine sebepler haricinde başı örten şapka, bere gibi aksesuarlar kullanılmamalı, yüz hatlarının tamamı başörtüsü tarafından gölgelenmeyecek şekilde görünür olmalıdır.

· Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Avustralya Ticari Vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile bireylerini ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği. Orijinal ve noter tasdikli. Kişilerin olayları bölümünde düşünceler kısmı ile beraber

· Finansal Durumu Gösterir Belgeler

Avustralya Konsolosluğu/Elçiliği, Avustralya seyahat masrafları karşılığı bakiyenin banka hesabında teminat olarak Euro/TL veya USD karşılığını görmelidir.

Avustralya Ticari Vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti, son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır.

Avustralya Ticari Vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır.

Ayrıca, Avustralya Ticari Vizesi işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır.

· İş/Mesleki Duruma İlişkin Belgeler

Avustralya Ticari Vize başvuru işlemlerinde bulunan kimselerin bağlı bulundukları Kurum/Şirket çalıştıklarını gösterir belgeler; SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü

· Avustralya Ticari Vize için başvuru sahibi Çalışan ise; Kurum/Şirket yetkilisi tarafından, antetli kağıda, Görev Belgesi veya İşveren Yazısı- şirketin ticari faaliyeti, seyahat sebebi, çalışan kişinin iş seyahatindeki görev tanımı, seyahatin masraflarının kim tarafından karşılanacağı ve Avustralya ticari gezi dönüşü işe devam taahhüdü gibi bilgileri içermelidir. Belgede, şirketin iletişim bilgileri, yetkili kişinin isim ve pozisyonu, imzası ve kaşesi ile birlikte hazırlanmalıdır.

· Avustralya Ticari / İş Ziyareti Vizesi için başvuru sahibi Şirket Sahibi ise; Şirketinin antetli kağıdına, şirketinin faaliyet bilgileri içeren, seyahat amacını ve şirketteki pozisyonunu anlatan bir dilekçe olmalıdır. İmza ve kaşeli.

· Avustralya Ticari Vize için başvuru sahibi Çiftçi ise;Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi

· Avustralya Ticari Vize için başvuru sahibi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir.

· Avustralya Ticari Vize işlemi için başvuru sahibinin veya sponsor olan kişinin bağlı bulunduğu şirkete ait kurumsal kimliğini belgeleyen evraklar:

Vergi Levhası - şirketin son yıla ait vergi bilgilerini beyan eden bu evrak sunulmalıdır.

Ticaret Odası Kaydı- 3 aydan eski tarihli belgeler kabul edilmemektedir.

· Avustralya Ticari Vize Davetiyesi


Avustralya Konsolosluğu’na hitaben, davet eden Avustralyalı şirket yetkilisi tarafından İngilizceTicari Vize Davetiyesi hazırlanmalı: kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, kişi ile yakınlık derecesi, seyahatin

nedeni, seyahat süresi, seyahatin sponsoru ve Avustralya’yı ne zaman terk edeceği gibi bilgileri içermelidir.

Ayrıca, davet eden kişinin kimlik bilgileri, iletişim bilgisi, şirket pozisyonu, vatandaşlık statüsü belirtilmeli ve davet eden kişinin Kimlik Kartı, Oturum Kartı fotokopisi Davetiye’ye eklenmelidir.

Avustralyalı şirketle Türk şirketin iş bağlantısı uzun süreli ise; bu iş ortaklığını ispat edici dökümanlar beyan edilmelidir.

· Avustralya’ya iş ziyareti sebebi bir ticari organizasyon veya kongreye/fuara katılım ise; davetiye mektubu, kongre kayıdı, fuar giriş bileti, giriş kartı vs. ticari organizasyonun bilgilerini içeren dokümanlar ibraz edilmelidir.

· Seyahat Amacını Ve Gidilecek Ülkeyi Destekleyen Bilgilere Ait Belgeler

Avustralya Ticari Vize işleminde bulunan kişinin Avustralya’ da ticari seyahat planının detaylı programı hakkında bir yazı hazırlanmalıdır. Avustralya Ticari Vize müracaatında bulunacak kişinin bu ülkede konaklama yapacağı tarihleri içermelidir.
Tüm Hakları Saklıdır @ Sitedeki içerikler bilgilendirme amaçlıdır